Miljö

 KM Lack AB och miljön

miljo

KM Lack AB innehar alla nödvändiga tillstånd och följer lagar och regler för såväl yttre miljö som arbetsmiljö.

Vintern 2015 hade vi inspektion av Arbetsmiljöverket och fick detta fina meddelande:

Dagens lackmaterial för bilar måste sedan 2007 enligt lag, vara vattenbaserade och dessa produkter började vi använda långt innan det blev ett lagkrav. Att värna om miljön där våra barn ska växa upp och ha en hälsosam arbetsmiljö för oss och våra anställda, är en självklarhet!

Vi arbetar enligt ISO14000 så långt det är möjligt och har omfattande krav på oss för att bedriva tillståndspliktig anläggning samt krav från försäkringsbolag (certifierad verkstad mm). Varje år sker inspektioner hos oss av såväl miljökontor, brandskyddsmyndighet och försäkringsbolag och vi arbetar löpande men interna kontroller och dokumentation. Så långt det är möjligt väljer vi genomgående de miljövänligaste alternativen och har genom åren även energieffektiviserat verksamheten.

Öppna vår miljöpolicy (pdf) här: miljopolicy2016-2